Zapraszamy do wzięcia udziału w akcji „Różaniec do granic Nieba”. W naszej Parafii modlić się będziemy w niedziele (1 i 8 listopada) o godz. 17.00 a w pozostałę dni Oktawy Uroczystości Wszystkich Świętych (tj. 2-7 listopada) po Mszy o godz. 18.00.

Codziennie od 01.11 do 08.11 podjąć można modlitwę w domach. Przygotowujemy w domu miejsce modlitwy: stolik, świeczka, Pismo Święte. Po prostu odmawiamy modlitwę, którą znajdziecie tu. Jeśli możecie, to zachęcamy, by odmówić więcej części różańca. Nawet wszystkie 4! 🙂 Godzina podjęcia modlitwy nie ma znaczenia.
Jeśli jednak pragniecie przeżyć to wspólnie z organizatorami, to zapraszamy na transmisję z czuwania i modlitwy. Wszystkie transmisje na stronie www.rozaniecdogranic.pl. codziennie o godzinie 19:00.

 

RÓŻANIEC DO GRANIC NIEBA

schemat modlitwy

 

 1. Udział w wydarzeniu (przygotowanie):

Różaniec Do Granic Nieba trwa 8 dni, całą oktawę Uroczystości Wszystkich Świętych.

Do wydarzenia można dołączyć dowolnego dnia, choć zachęcamy, by aktywnie uczestniczyć przez całą oktawę.

W zależności od sytuacji modlitwę przeżywamy na cmentarzu, w parafii lub innych dostępnych miejscach, w domu, pod przydrożnym krzyżem.

Godzina dowolna, zachęcamy jednak do wybrania czasu powiązanego z rytmem duchowym dnia.

Może to być, któraś z tych godzin:

12:00 – Anioł Pański

15:00 – Godzina Miłosierdzia

21:00 – Apel Jasnogórski

Jeśli modlitwa ma miejsce poza kościołem (z natury przygotowanym do liturgii), to prosimy o zorganizowanie godnego miejsca, na przykład – stolik z białym obrusem, zapalona świeczka, Pismo Święte otwarte na czytaniu z dnia, ew. obrazek, figurka.

W czasie modlitwy przyjmij wewnętrzną postawę uniżenia przed Bogiem.

Nie przeżywaj modlitwy, jako „cudownego zaklęcia”, Bóg Ojciec jest całkowicie wolny w swoich decyzjach, On decyduje jakie łaski nam ofiaruje, my Jego dzieci ufamy i wszystko przyjmujemy.

Bardzo zachęcamy to przeżywania oktawy w stanie łaski uświęcającej. To bardzo ważne, by Duch Święty miał do nas dostęp.  Jeśli nie możesz przystąpić do spowiedzi, tym goręcej oddawaj się Bożemu Miłosierdziu.

I jeszcze jedna ważna rzecz: każdego dnia oktawy możesz ofiarować odpust zupełny za zmarłych.

Całe wydarzenie przeżywamy w duchu jedności: świeckich, kapłanów, biskupów i papieża.

 

 

 1. Przebieg modlitwy:

[starajmy się zachować kolejność]

 

 1. modlitwa do Boga Ojca:

Bądź uwielbiony Boże, w Trójcy Świętej Jedyny, Stwórco wszelkiego stworzenia. Ty jesteś Miłością i Źródłem miłości. Dziękuję Ci, żeś mnie tak cudownie stworzył! Dziękuję Ci także za życie członków mojej rodziny, gdyż każdy człowiek jest wyrazem Twojego błogosławieństwa dla mnie, mojej ojczyzny i całego świata.

Niestety my, grzesznicy, często nie potrafimy przyjąć, a niekiedy nawet wprost odrzucamy ten Owoc Twojej miłości. Dlatego bardzo przepraszam Ciebie za każdą zniewagę, jakiej dopuściłem się odrzucając dar życia. Przepraszam za każde odrzucone przez moich Rodaków dziecko poczęte, które jest przejawem obfitości Twojego miłosierdzia dla rodziców, krewnych i całego narodu. Przepraszam Cię za każdego człowieka, który w jakikolwiek sposób przyczynił się do odrzucenia miłości objawionej w zaistnieniu nowego życia. Proszę o łaskę przebaczenia dla mnie, dla mojej najbliższej rodziny, dla moich przodków i potomków.

Jednocześnie pragnę przyjąć do swego serca każde poczęte, a odrzucone życie. Przyjmuję te dzieci, którym choć nie dano przyjść na ten świat, to jednak żyją przed Twoim Obliczem. Nadaję im prawa mojej rodziny i obywatelstwo mojej Ojczyzny. Przebacz nam i udziel daru jedności.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

(imprimatur N. 5375/2020)

 

 1. modlitwa skierowana do dzieci:

Wszystkie dzieci nienarodzone zabite w naszych
rodzinach, te o których wiemy i te, które są nam nieznane,
przepraszamy was i chcemy przyjąć do serca wasze przebaczenie.
Prosimy, jeśli już oglądacie Boga twarzą w twarz, wstawiajcie się za
nami, by śmierć nie miała dostępu do naszych rodzin. Prosimy o
modlitwę za Polskę i cały świat, by wrócił do Boga Ojca, naszego
Stwórcy.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

(imprimatur N. 5375/2020)

 

 1. Psalm 51:

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, *

w ogromie swej litości zgładź nieprawość moją.

Obmyj mnie zupełnie z mojej winy *

i oczyść mnie z grzechu mojego.

Uznaję bowiem nieprawość moją, *

a grzech mój jest zawsze przede mną.

Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem *

i uczyniłem, co złe jest przed Tobą,

Abyś okazał się sprawiedliwy w swym wyroku *

i prawy w swoim sądzie.

Oto urodziłem się obciążony winą *

i jako grzesznika poczęła mnie matka.

A Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie, *

naucz mnie tajemnic mądrości.

Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty, *

obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję.

Spraw, abym usłyszał radość i wesele, *

niech się radują kości, które skruszyłeś.

Odwróć swe oblicze od moich grzechów *

i zmaż wszystkie moje przewinienia.

Stwórz, Boże, we mnie serce czyste *

i odnów we mnie moc ducha.

Nie odrzucaj mnie od swego oblicza *

i nie odbieraj mi świętego ducha swego.

Przywróć mi radość Twojego zbawienia *

i wzmocnij mnie duchem ofiarnym.

Będę nieprawych nauczał dróg Twoich *

i wrócą do Ciebie grzesznicy.

Uwolnij mnie, Boże, od kary za krew przelaną, †

Boże, mój Zbawco, *

niech sławi mój język sprawiedliwość Twoją.

Panie, otwórz wargi moje, *

a usta moje będą głosić Twoją chwałę.

Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz, *

a całopalenia, choćbym dał, nie przyjmiesz.

Boże, moją ofiarą jest duch skruszony, *

pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz.

Panie, okaż Syjonowi łaskę w Twej dobroci, *

odbuduj mury Jeruzalem.

Wtedy przyjmiesz prawe ofiary: dary i całopalenia, *

wtedy składać będą cielce na Twoim ołtarzu.

 

Chwała Ojcu i Synowi, *

i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen.

 

4. Różaniec Święty:

Co najmniej jedna część Bolesna (czyli wszystkie 5 Tajemnic), w zależności od możliwości i pragnienia można odmówić wszystkie 4 części.

 

 

 1. Podsumowanie:

Schemat tego „nabożeństwa” jest uniwersalny i może być powtarzany.

Zachęcamy do postawy ufności po modlitwie. Modlitwa została wysłuchana. Bóg Ojciec nas kocha i da to, co najlepsze swoim dzieciom.

Odwagi!

W górę serca!

Akcja duchowa „Uratuj bliźniego”

W odpowiedzi na liczne apele Kościoła o modlitwę związaną z aktualną sytuacją w Polsce, pragnę zaprosić do udziału w duchowej akcji „Uratuj bliźniego” oraz do jej rozpropagowania. Inicjatywa zrodziła się z inspiracji działalnością o. Maksymiliana M. Kolbego, który obserwując pochody masonerii na ulicach Rzymu w 1917 r. zapragnął walczyć o ratowanie ich uczestników z rąk szatana, walczyć o ich zbawienie.
Akcja została zainicjowana przez Szkołę Ewangelizacji Niepokalanej (sen.edu.pl), działającą w ramach Rycerstwa Niepokalanej (mi-polska.pl) założonego przez św. Maksymiliana.

Cele akcji:
1. W centrum stawiamy Pana Jezusa i chcemy wynagradzać Jego Najświętszemu Sercu zniewagi, których doświadcza, coraz mocniej kochać Go i czcić, niejako w zastępstwie osób, które jeszcze występują przeciwko Niemu i ranią Go.
2. Pragniemy otoczyć duchową opieką osoby zaangażowane w manifestacje przeciwko Bogu, życiu i Kościołowi (inicjatorów, organizatorów, liderów, osoby zachowujące się agresywnie, inne osoby wciągnięte w tę sprawę), aby pomóc im doświadczyć miłości i uzdrowienia oraz zmienić myślenie i postępowanie. Realizacja tych celów pomoże rozwiązywać obecne problemy u źródła.

Przebieg akcji:
Jeśli chcesz włączyć się w akcję, to:
1. Rozpocznij dowolnego dnia, najlepiej od razu. Poproś Pana Boga, aby wybrał konkretną osobę, którą otoczysz opieką oraz zawierz Niepokalanej tę akcję.
2. Codziennie podejmij w intencji tej osoby (wynagrodzenie za grzechy oraz jej uzdrowienie i nawrócenie – patrz „Cele akcji”) konkretną modlitwę lub ofiarę, np. Komunię św., Różaniec, pracę, obowiązki domowe, post, chorobę, cierpliwie zniesioną przykrość, powstrzymanie się od kłótni, itp.
Możesz też odmówić codzienną modlitwę:
Boże pokoju, Ty sam jesteś pokojem, którego nie może pojąć człowiek kłótliwy, gotowy do zwady, spraw, aby żyjący w zgodzie trwali w pokoju, a skłóceni weszli na drogę pojednania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
(Modlitwa z Mszy św. „O zachowanie pokoju i sprawiedliwości”)
3. Zakończ akcję 8 grudnia 2020r., w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Podziękuj Niepokalanej za łaski, które razem z tobą wyprosiła i zawierz Jej owoce akcji.

Udział w akcji nie wymaga zgłoszenia.

 1. Obchodzimy dziś Uroczystość Wszystkich Świętych, nasze oczy zwracają się ku niebu, a nasze serce rozpala chęć naśladowania tych wszystkich, którzy stoją przed Bogiem twarzą w twarz.
 2. Mimo, że kwarantanna dla wspólnoty klasztornej została wydłużona, Bazylika i Kaplica św. Maksymiliana są otwarte. Wszystkie Msze św. są sprawowane według stałego harmonogramu. Przed głównym wejściem do bazyliki trwa remont schodów, za każdą ofiarę złożoną na ten cel składamy serdeczne Bóg zapłać.
 3. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 10.00 nie będzie spotkania Kół Żywego Różańca w domu parafialnym.
 4. Za zmarłych polecanych w wypominkach modlimy się w dni powszednie przez cały listopad podczas nabożeństwa o godz. 17.30 oraz w ich intencji odprawiane są Msze święte o godz. 18.00. Tradycją lat ubiegłych wypominki będą czytane w następującym porządku: w poniedziałek i wtorek z Teresina, w środę z Paprotni, w czwartek z Topołowej, Serok, Ludwikowa, Granic i Kask, w piątek z Budek Piaseckich, Starej i Nowej Piasecznicy oraz wypominki zamiejscowe.
 5. Przypominamy, że zgodnie z dekretem Penitencjarii Apostolskiej ze względu na panująca pandemię odpust zupełny za zmarłych można będzie uzyskać przez cały listopad nawiedzając cmentarz, odmawiając modlitwę i przyjmując Komunię św. Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu,  będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko będą się łączyć duchowo z wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte oraz jeśli wykluczą wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mają intencję – kiedy to tylko będzie możliwe – spełnić trzy zwyczajne warunki. Te osoby, aby uzyskać odpust zupełny powinny odmówić pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny podjąć medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych lub też wypełnić uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu swoich cierpień.
 6. Jutro w poniedziałek 2 listopada, Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, czyli Dzień Zaduszny. W tym dniu po Mszy św. o godz. 8.00 nie będzie procesji na cmentarz klasztorny. Nie będzie też dodatkowej Mszy św. na cmentarzu parafialnym.
 7. Informujemy, że od listopada zmieniają się popołudniowe godziny funkcjonowania kancelarii parafialnej mianowicie od 16.45 do 17.45.
 8. W tym tygodniu przypadają dni odnowy wewnętrznej. W pierwszy czwartek po Mszy św. Godzina Święta. W pierwszy piątek miesiąca spowiedź dla dzieci o godz. 16.30, a o 17.00 Msza św. Także w pierwszy piątek udamy się z posługą sakramentalną do chorych naszej parafii, osoby które ze względu na wzrost zachorowań na Covid-19 chciałyby powstrzymać się od odwiedzin kapłana proszone są o kontakt telefoniczny z kancelarią parafialną.
 9. W piątek 6 listopada odbędzie się czuwanie przed pierwszą sobotą. Rozpocznie się Mszą św. w bazylice w piątek o 18.00 a następnie uczestnicy czuwania przejdą do kaplicy adoracji Najświętszego Sakramentu na indywidualną modlitwę. Czuwanie potrwa do soboty do 6.00.
 10. Natomiast w sobotę odbędzie się kolejne spotkanie Oddaj się Maryi. W związku z ograniczeniami nie będzie konferencji wprowadzającej i świadectw o 9.30 w Sali św. Bonawentury. Na mszach o 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00 i 11.00 będzie zawierzenie siebie i wszelkich spraw Maryi. Po Mszy św. o 11.00 odbędzie się nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi, Różaniec i 15 minut rozmyślania na temat tajemnic różańcowych. Po nabożeństwie nasz gość p. Andrzej Wronka wygłosi konferencję Dusza ludzka jest nieśmiertelna.Przed bazyliką i przy wejściu do kaplicy adoracji od 8.00 do 14.00 będzie możliwość nabycia aktów zawierzenia, cudownych medalików oraz sakramentaliów w postaci egzorcyzmowanej wody, oleju i soli. Nie będzie posiłku, prosimy zabrać swój prowiant.
 11. Zachęcamy dzieci do lektury listopadowego Rycerzyka Niepokalanej. W numerze m.in. o dziękczynieniu po Komunii świętej, życiu św. Franciszka, spotkanie z królem Augustem III Sasem oraz początek historii Guido – małego bohatera Jezusa. Kolejne ciekawe lekcje z geologii, języka angielskiego i ORIGAMI. W numerze również relacja z IV Ogólnopolskiego Spotkania Dzieci w Niepokalanowie, które odbyło się 12 września 2020 roku.
 12. Nasza parafia włącza się w akcję „Różaniec do granic nieba”. Polega Ona na modlitwie różańcowej przez cała Oktawę Wszystkich Świętych od 1 do 8 listopada. Modlitwa ta poprzez przebłaganie Boga za grzech zabijania nienarodzonych i wynagrodzenie cierpienia, jakiego doznały dzieci nienarodzone, ma ratować Polskę i świat przed konsekwencjami grzechów. Modlitwę rozpoczynamy już dziś o godz. 17.00: bedzie różaniec wraz z rozważaniami. W kolejne dni Oktawy „różaniec do granic nieba” będzie po Mszy św. wieczornej. Zachęcamy do modlitwy.
 13. Kolejna inicjatywa mająca odpowiedzieć na dziejące się obecnie w naszej Ojczyźnie wydarzenia nosi nazwę: „Uratuj bliźniego” i polega na codziennym ofiarowaniu modlitwy, pracy lub cierpienia za jedną z osób protestujących przeciwko Bogu, życiu i Kościołowi. Inicjatorem jest Szkoła Ewangelizacji Niepokalanej działająca w strukturach Rycerstwa Niepokalanej. Szczegóły na ulotkach z tyłu bazyliki oraz na stronie internetowej Niepokalanowa.
 14. W tym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszły do wieczności: śp. Franciszka Łażewska, l. 88 z Topołowej i śp. Teresa Żurek l. 76 z Topołowej: Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

1. Ze względu na pozytywny wynik dwóch naszych Braci na Covid – 19, od 19 do 28 października nasza wspólnota jest na kwarantannie. Kwarantanną jest objęty tylko teren naszego zamieszkania. Bazylika, Kaplica św. Maksymiliana, Muzeum, Dom Rekolekcyjny i Wydawnictwo są dostępne dla wiernych. Msze święte sprawują ojcowie spoza naszej wspólnoty a Muzeum, Kaplicę św. Maksymiliana i Wydawnictwo obsługują siostry zakonne i osoby świeckie. Do spowiedzi możemy przystąpić jedynie na początku Mszy św. Intencje przyjmujemy przy głównej Furcie.
Dziękujemy za wszelkie gesty życzliwości, modlitwę i ofiary. Rozpoczęliśmy remont schodów do głównego wejścia do Bazyliki. Będziemy wdzięczni za każdą ofiarę na ten cel. Najlepiej ją złożyć poprzez konto bankowe.
Wspierajmy się wzajemnie w tym trudnym dla nas wszystkich czasie. Niech Bóg za wstawiennictwem Niepokalanej i św. Maksymiliana chronią od zła i wszelkich nieszczęść.
2. Dziś podczas Mszy św. o godz. 18.00 nie będzie nabożeństwie o uzdrowienie. Zapraszamy na wspólną modlitwę za miesiąc.
3. Nabożeństwa różańcowe sprawowane są codziennie dla dzieci i młodzieży o godz. 17.00, dla dorosłych po Mszy św. wieczornej.
4. W uroczystość Wszystkich Świętych, która wypada w tym roku w niedzielę, Msza św. o godz. 13.00 będzie sprawowana w bazylice. Nie będzie Mszy na cmentarzu.
5. Przypominamy o modlitwie za zmarłych. Będziemy polecać ich Miłosierdziu Bożemu podczas nabożeństwa wspominkowego przez cały miesiąc w dni powszednie o godz. 17.30. Kartki z imionami zmarłych przyjmujemy w zakrystii, przy furcie klasztornej bądź telefonicznie w kancelarii. Prosimy o wyraźne, czytelne wypisywanie imion zmarłych oraz podawanie miejscowości zamieszkania rodziny, która poleca ich modlitwie Kościoła.
6. Przypominamy, że w dniach od 1 do 8 listopada można zyskać odpust zupełny nawiedzając cmentarz, odmawiając modlitwę i będąc w stanie łaski uświęcającej.
7. W tym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszły do wieczności: śp. Zofia Ostrowska, l. 73 z Topołowej i śp. Maria Misiak l. 84 z Topołowej: Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

 1. Dziś obchodzimy XX Dzień Papieski pod hasłem: „Totus Tuus”. Przez całą niedzielę przed bazyliką będą zbierane fundusze na stypendia dla zdolnej młodzieży z niezamożnych rodzin.
 2. Nabożeństwa różańcowe są odprawiane w dni powszednie dla dzieci i młodzieży o godz. 17.00, zaś dla dorosłych po Mszy św. wieczornej ok. 18.30.
 3. W piątek 16 października przypada 42. rocznica wyboru Karola Wojtyły na stolicę Piotrową. Zapraszamy, by podczas Eucharystii podziękować Bogu za dar wielkiego Papieża Polaka.
 4. W sobotę 17 października odbędzie się u nas Spotkanie Duchowni Niezłomni 2020. z udziałem Rajdu Katyńskiego. W programie: o 11.00 Msza św., złożenie wieńców przy pomniku św. Maksymiliana i na cmentarzu klasztornym. Następnie w Domu Rekolekcyjnym w sali na dole o 13.00 projekcja filmu i dyskusja panelowa na temat „Represje duchowieństwa – zbrodnie sowieckie”. Wstęp wolny.
 5. Ponadto w najbliższą sobotę zapraszamy na pierwsze spotkanie formacyjne dla kobiet, pt. „Droga serca kobiety”. Spotkania będą odbywać się w soboty raz w miesiącu od października br. do czerwca 2021 r.. Podczas konferencji, warsztatów i modlitwy chcemy wspólnie odkrywać Boży plan dla kobiet i podjąć konkretne kroki, by żyć w harmonii z sobą i Bogiem, z mężem, dziećmi i innymi. W programie o 9.30 w Sali św. Bonawentury – Konferencja, o 11.00 Eucharystia i Różaniec w intencji kobiet w Bazylice, następnie możliwość ciepłego posiłku i druga konferencja. Zakończenie o 15.00 Koronką do Bożego Miłosierdzia. Spotkanie poprowadzi dr Iwona Zielonka, wykładowca Pisma św.  i mariologii biblijnej w Kolbianum oraz Beata Jakoniuk-Wojcieszak mówca motywacyjny, dziennikarka i menadżer TVP, prowadząca wielu programów telewizyjnych.
 6. Zbliża się listopad, w którym pamiętamy w modlitwie o naszych zmarłych. Będziemy polecać ich Miłosierdziu Bożemu podczas nabożeństwa wspominkowego przez cały miesiąc w dni powszednie o godz. 17.30. Kartki z imionami zmarłych przyjmujemy w zakrystii, przy furcie klasztornej i w kancelarii. Prosimy o wyraźne, czytelne wypisywanie imion zmarłych oraz podawanie miejscowości zamieszkania rodziny, która poleca ich modlitwie Kościoła.
 7. Przypominamy o obowiązku zakładania maseczek.
 8. W tym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności: śp. Alina Antczak, l. 89 z Paprotni, śp. Stanisława Wiejcka, l. 78 z Teresina i śp. Jan Piasecki, l. 77 z Granic. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

1. Dzisiaj, drugi rok z rzędu, nasza parafia włącza się w inicjatywę o nazwie „Niedziela św. Franciszka”. W związku z tym przy wyjściu z bazyliki znajdują się materiały informacyjne na temat oszczędzania wody wraz z modlitwą za naszą planetę. Na tę okazję został również zamontowany „ekosłupek” – urządzenie monitorujące jakość powietrza w naszej okolicy. Dzięki niemu parafianie i mieszkańcy gminy będą mogli na bieżąco sprawdzać, jakim powietrzem oddychamy. Ekosłupek znajduje się przy bramie wjazdowej na parking parafialny.
2. Dziś po Mszy św. o godz. 10.00 spotkanie wspólnoty Żywego Różańca w Domu Parafialnym.
3. Z racji I niedzieli miesiąca nabożeństwo o godz. 17.00 będzie połączone
z procesją eucharystyczną. Zapraszamy do udziału asystę liturgiczną, ministrantów, biel
i dziewczynki sypiące kwiaty.
4. Nabożeństwa różańcowe są odprawiane w dni powszednie dla dzieci i młodzieży o godz. 17.00, zaś dla dorosłych po Mszy św. wieczornej ok. godz. 18.30.
5. W najbliższy piątek w Sali świętego Bonawentury odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Mariologiczna zatytułowana: „Cud nad Wisłą (1920) zwycięstwo, które przyszło przez Maryję” połączona z inauguracją Nowego Roku Akademickiego w Instytucie Kolbianum. Rozpoczęcie w bazylice Mszą Świętą o godz. 8.45. Osoby pragnące uczestniczyć w Konferencji mogą się zgłosić w piątek do Ośrodka Rycerstwa Niepokalanej przy bazylice lub wcześniej zgłosić swoje uczestnictwo drogą elektroniczną. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www.kolbianum.franciszkanie.pl
6. W sobotę 10 października zapraszamy na spotkanie duszpasterstwa małżeństw na godz. 18.00 do domu parafialnego. Każde spotkanie rozpoczynamy Mszą świętą. Zapraszamy w szczególności małżeństwa chcące pogłębić wiarę, ale także te, które przeżywają kryzys lub osłabienie wzajemnych relacji. Spotkania będą odbywały się zawsze w 2 i 4 sobotę miesiąca.
7. Także w sobotę odbędzie się Nocna pielgrzymka z Miedniewic do Niepokalanowa oraz nocne czuwanie. Msza św. poranna w niedzielę będzie sprawowana w bazylice o godz. 5.45.
8. Za tydzień obchodzić będziemy XX Dzień Papieski pod hasłem: „Totus Tuus”. Przez całą niedzielę będą zbierane fundusze na stypendia dla zdolnej młodzieży z niezamożnych rodzin.
9. Przypominamy, że Msze św. wieczorne w niedziele od października do końca kwietnia będą sprawowane o godz. 18.00.
10. Zbliża się listopad, w którym pamiętamy w modlitwie o naszych zmarłych. Będziemy polecać ich Miłosierdziu Bożemu podczas nabożeństwa wspominkowego przez cały miesiąc w dni powszednie. Kartki z imionami zmarłych przyjmujemy w zakrystii, przy furcie klasztornej i w kancelarii. Prosimy o wyraźne, czytelne wypisywanie imion zmarłych oraz podawanie miejscowości zamieszkania rodziny, która poleca ich modlitwie Kościoła.
11. Zachęcamy do lektury październikowego Rycerzyka Niepokalanej. W numerze przeczytamy o Komunii świętej, o cudzie eucharystycznym w Krakowie na Kazimierzu czy życiu św. Franciszka. Będą kolejne lekcje z geologii i języka angielskiego oraz warsztaty ORIGAMI. Kącik ministranta, komiks, zagadki i malowanki. W tym numerze do zdobycia kolejna karta z kolekcji Historia Polski – Maria Kazimiera Sobieska.