Sakrament małżeństwa

Przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności.