duszp rodzin

Duszpasterstwo małżeństw

DUSZPASTERZ

O. ANDRZEJ SĄSIADEK OFMCONV