1. Dzisiejsza niedziela jest niedzielą „Ad Gentes” obchodzona pod hasłem: Eucharystia i misje. Jest to Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Po każdej Mszy św. ofiarami do puszek możemy wesprzeć misjonarzy i ich posługę ewangelizacyjną, charytatywną, medyczną i edukacyjną.

Czytaj dalej