1. W tym tygodniu w liturgii Kościoła będziemy obchodzić:
  • 28 października w środę: Święto Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza;
  1. Dziś bracia klerycy z naszego franciszkańskiego Seminarium w Łodzi rozprowadzają pisemko „Nasze Życie” Można je nabyć po Mszy przed bazyliką za dobrowolną ofiarę. Za złożone ofiary, przeznaczone na utrzymanie Seminarium „Bóg zapłać!”

  1. Dziś w Kościele powszechnym przeżywamy niedzielę misyjną pod hasłem: „Ochrzczony to znaczy posłany”, która rozpoczyna tydzień misyjny. Obchody te mają na celu pobudzić nas do wspierania misji i misjonarzy modlitwą, cierpieniem ofiarowanym w tej intencji.
  1. Nabożeństwa różańcowe są odprawiane w naszej bazylice: dni powszednie dla dzieci o godz. 17.00, zaś dla dorosłych i młodzieży po Mszy św. wieczornej ok. godz. 18.30.
  1. Przypominamy, że kartki z imionami zmarłych na wypominki przyjmujemy w zakrystii, przy furcie klasztornej i w kancelarii. Prosimy o wyraźne, czytelne wypisywanie imion zmarłych oraz podawanie miejscowości zamieszkania rodziny, która poleca ich modlitwie Kościoła. Podobnie jak w latach ubiegłych modlić się będziemy za nich w dni powszednie przez cały miesiąc listopad na nabożeństwie o godz. 17.30 oraz podczas Mszy świętej o godz. 18.00.
  1. Przypominamy, że w związku z przygotowaniem grobów do uroczystości Wszystkich Świętych, od poniedziałku 24 października nie będzie możliwości wykonywania prac kamieniarskich na cmentarzu.
  1. W związku z propagowaniem pogańskiego święta Halloween, które niesie ze sobą niebezpieczeństwo ośmieszania wartości życia duchowego i pozagrobowego chcemy przestrzec przed tą niebezpieczną zabawą.  Aby pokazać chrześcijański wymiar życia wiecznego, zapraszamy w środę 26 października wszystkie dzieci po Różańcu o godz. 17.00 na spotkanie ze świętymi do sali domu parafialnego.  Prosimy o przebranie się za wybranego Świętego i prezentację jego osoby. Natomiast w przededniu Uroczystości Wszystkich Świętych – 31 października w poniedziałek,  po Mszy świętej wieczornej zapraszamy na Różaniec ze świętymi i nabożeństwo z relikwiami naszych Patronów. Pragniemy w ten sposób rozpalić w nas tęsknotę za Niebem, świętością i Bogiem.
  1. Już dziś informujemy, że w Uroczystość Wszystkich Świętych Msza św. na cmentarzu będzie odprawiona o godz. 13.00, a nie jak do tej pory o godz. 14.00.
  1. Za tydzień w niedzielę podczas Mszy św. o godz. 18.00 i na nabożeństwie po Mszy świętej modlić się będziemy o łaskę uzdro­wienia duszy i ciała. Zapraszamy na wspólną modlitwę.