duszp rodzin

Duszpasterstwo małżeństw

DUSZPASTERZ

O. PIOTR SOCHA