Wydarzenia

Św. Tomasz urodził się około roku 1225. Był wychowankiem opactwa Monte Cassino. W młodym wieku wstąpił do zakonu dominikanów. Studiował teologię w Kolonii pod kierunkiem św. Alberta Wielkiego, a potem w Paryżu, gdzie z kolei sam wykładał. Jest najznakomitszym przedstawicielem filozofii i teologii scholastycznej. Jego główne dzieła: „Suma teologiczna” i „Suma przeciw poganom”, są oryginalną syntezą filozofii i teologii scholastycznej. Pisał także komentarze do Pisma św. W ten sposób zrealizował dominikański ideał: przekazywać innym sprawy przemodlone. Umarł 7 marca 1274 roku w drodze na sobór w Lyonie. Jest patronem szkół katolickich.

Jerzy urodził się w roku 1871 w Luginie koło Mariampola. Pracował w Warszawie i w Petersburgu. Odnowił Zgromadzenie Księży Marianów i założył dwa zgromadzenia żeńskie. W latach 1918-25 był biskupem wileńskim, a następnie wizytatorem apostolskim na Litwie, gdzie zmarł w roku 1927.

12 grudnia 1531 r. na wzgórzu Matka Boża ukazała się Indianinowi Juanowi Diego, którego wspominamy kilka dni wcześniej. W tym miejscu powstała świątynia ku Jej czci.

Św. Ambroży urodził się w 340 r. był synem namiestnika cesarskiego. Uczęszczał do szkoły gramatyki i wymowy w Rzymie. Kształcił się również w prawie. Jako młody człowiek zostaje namiestnikiem prowincji Ligurii-Emilii, następnie zostaje zmuszony przez ludność do przyjęcia chrztu św. i święceń kapłańskich, aby zostać biskupem Mediolanu. Zmarł w 397 r.

Urodził się w Lucerze, w Apulii, 6 sierpnia 1681 roku. Wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych. Odznaczał się czystością obyczajów, surowością życia, gorliwością kapłańską i czcią do Matki Bożej Niepokalanej. Przez około czterdzieści lat wędrował po Apulii, głosząc owocnie słowo Boże. Ubogich, sieroty, chorych, a szczególnie więźniów otaczał miłością. Obdarzony niebiańskimi łaskami, zmarł 29 listopada 1742 roku. Beatyfikował go 15 kwietnia 1951 roku papież Pius XII, a kanonizował 13 kwietnia 1986 roku papież Jan Paweł II.

Urodził się 20 grudnia 1676 roku w Porto Maurizio. Studiował w Rzymie, a następnie wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych. Po otrzymaniu święceń kapłańskich przewędrował niemal całą Italię, głosząc z wielkim powodzeniem kazania. Pozostawił wiele dzieł z zakresu kaznodziejstwa i duszpasterstwa. Zmarł w Rzymie 26 listopada 1751 roku. Kanonizował go papież Pius IX 29 czerwca 1867 roku. Jest czczony jako patron rekolekcjonistów.

Męczennicy wietnamscy. Ponieśli śmierć w latach 1773-1862. Wśród 117 męczenników było 8 biskupów, 50 księży, 59 osób świeckich.