Nasi duszpasterze

Pasterz jest tym, który zna drogę, idzie drogą i pokazuje drogę.