W Niedzielę Świętej Rodziny 27 grudnia odbędzie się obrzęd odnowienia ślubowania małżeńskiego.  Małżeństwa, które chciałyby otrzymać szczególne błogosławieństwo na dalsze lata wspólnego życia, zapraszamy na Msze o godz. 10.00, 11.30, 13.00 i 18.00.