Wprowadzone przez o. Sebastian Bielski

Niedziela Palmowa – 5.04.2020

Z racji rozporządzenia władz o ograniczaniu spotkań do 5 osób, pierwszeństwo udziału w liturgii ma rodzina zamawiająca intencje. Wprowadzamy również dwie dodatkowe Msze św. w tygodniu w kaplicy św. Maksymiliana o […]

Wytyczne odnośnie Triduum

Wytyczne dotyczące Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego Na mocy dekretu Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 25 marca 2020 oraz noty Penitencjarii Apostolskiej o Sakramencie Pojednania w aktualnej […]

Dyspensa

Metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz 26 marca udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy świętej • Z dyspensy można korzystać na terenie archidiecezji warszawskiej, aż do odwołania. Warszawa, 26 […]

Kancelaria parafialna

Kancelaria nieczynna do odwołania. W sprawach pilnych i w sprawach pogrzebu można kontaktować się w godz. 9.00-12.00 oraz 17.00-18.00 pod numerami: 46 864 09 30 516 387 493‬ Do chorych […]