VIII Niedziela w ciągu roku – 3.03.2019

1. Dziś przypada 12. rocznica nominacji Pasterza naszej Archidiecezji – Ks. Kard. Kazimierza Nycza na stolicę Metropolitalną w Warszawie, a jutro, z racji Święta św. Kazimierza królewicza, nasz Pasterz będzie obchodził swoje imieniny. Polecajmy jego posługę w modlitwie dobremu Bogu.

2. Dziś gościmy braci kleryków z naszego franciszkańskiego seminarium, którzy po Mszach św. będą rozprowadzać za dobrowolną ofiarę czasopismo seminaryjne „Nasze Życie”; natomiast po Mszy św. o godz. 10.00 odbędzie się spotkanie Wspólnoty Żywego Różańca w domu parafialnym.

3. W najbliższą środę – zwaną Środą Popielcową – rozpoczniemy okres Wielkiego Postu, czyli czas 40-dniowego przygotowania paschalnego. Msze Święte, połączone z posypaniem głów popiołem na znak podjęcia pokuty za grzechy, celebrowane będą o godz. 6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 17.00 dla dzieci i o godz. 18.00. W Środę Popielcową obowiązuje wstrzemięźliwość od spożywania pokarmów mięsnych i post ścisły (jeden posiłek do syta i dwa lekkie). Czas Wielkiego Postu to nie tylko okres wyrzeczenia, ale i duchowy wysiłek skierowany ku przemianie całego ludzkiego życia; dlatego zapraszamy na Msze św. połączone z jutrznią – brewiarzową modlitwą Kościoła, przez dni powszednie od czwartku o godz. 6.00.

4. Zapraszamy do licznego udziału w nabożeństwach wielkopostnych. W piątki Droga Krzyżowa: dla dzieci o godz. 17.00, dla młodzieży i dorosłych po Mszy świętej wieczornej ok. godz. 18.30; zaś nabożeństwo Gorzkich Żalów w niedziele o godz. 17.00.

5. W dniach od 3-9 marca przeżywać będziemy 52 Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu pod hasłem: „Młodzi, trzeźwi i wolni”. Zachęcamy do podjęcie w tej intencji różnych form modlitwy.

6. Zapraszamy na spotkanie modlitewne Rycerzy Niepokalanej w sobotę, 9 marca, do domu parafialnego na godz. 19.00.

7. W najbliższą sobotę, 9 marca, od godz. 9.00 zapraszamy chętnych mężczyzn do pomocy przy rozbiórce szopki przy domu parafialnym. Również w sobotę odbędzie się Nocna pielgrzymka z Miedniewic do Niepokalanowa. Msza św. poranna w niedzielę będzie sprawowana o godz. 5.45.

8. Życie jest największym darem Boga. W sobotę, 9 marca, odbędzie się pierwsze z trzech nabożeństw wynagradzających za grzechy przeciwko życiu. O godzinie 10.00 w sali św. Bonawentury konferencję na temat syndromu postaborcyjnego wygłosi p. Wiesława Kowalska z Centralnego Ośrodka Adopcji Duchowej Dziecka Poczętego z Jasnej Góry. Następnie o godz. 11.00 w bazylice zostanie odprawiona Msza św. w intencji wynagrodzenia za grzechy przeciwko życiu i nabożeństwo pokutne z modlitwą matki o uwolnienie z poczucia winy po grzechu aborcji. Przed Najświętszym Sakramentem będziemy modlić się za kobiety obarczone tym grzechem.

9. Za tydzień 10 marca odbędzie się spotkanie miejscowej Wspólnoty Franciszkańskiego Zakonu Świeckich; rozpocznie się od Jutrzni o godz. 9:30 w kaplicy św. Maksymiliana. O godz. 10:00 sprawowana będzie Msza święta, po której odbędzie się krótka adoracja Najświętszego Sakramentu. Przypominamy również, że w niedzielę, 10 marca, o godz. 15.00 w Domu Parafialnym rozpocznie się kurs przedmałżeński. Zapisy na pierwszym spotkaniu.

10. W tym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności: śp. Tadeusz Michalczyk, l. 69 z Serok Parceli; śp. Natalia Michalak, l. 84 z Paprotni i śp. Danuta Ciesielska, l. 72 z Nowej Piasecznicy. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

VII Niedziela w ciągu roku – 24.02.2019

Zainspirowani postawą naszego Założyciela, św. Franciszka z Asyżu, który w roku 1216, „chociaż sam biedny grzesznik”, prosił Ojca świętego, aby wszystkim, którzy przychodzili do Porcjunkuli, udzielił odpustu, zauważyliśmy konieczność wyjścia naprzeciw pielgrzymom przybywającym do niepokalanowskiej Kaplicy Adoracji. Zgodnie z długoletnią tradycją „Odpustu Porcjunkuli” zrodziło się pragnienie, aby „pomóc w zbawieniu dusz” i za św. Franciszkiem „posłać wszystkich do nieba”. Dlatego O. Prowincjał wystosował do Stolicy Apostolskiej pismo, na które otrzymaliśmy odpowiedź w dekrecie Kard. Mauro Piacenza, Penitencjarza Większego z 5 lutego 2019, w którym łaska odpustu udzielona została dla tych, „którzy ze szczerym żalem za grzechy, po spowiedzi i przyjęciu Komunii świętej, z pobożnością jako pielgrzymi nawiedzą Kaplicę Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu w Niepokalanowie i przed ołtarzem, nazwanym Gwiazdą Niepokalanej, przez jakiś czas pobożnie rozmyślać będą, kończąc adorację Modlitwą Pańską, Wyznaniem wiary i wezwaniem imienia Najświętszej Maryi Panny i św. Maksymiliana Marii Kolbego”. Jednocześnie, Penitencjaria wyszła naprzeciw wszystkim, którzy z powodu podeszłego wieku, choroby lub z innej ważnej przeszkody nie mogą pielgrzymować. Mogą zyskać ten odpust, jeżeli „wyrzekną się wszelkiego grzechu z zamiarem, że przy najbliższej okazji spełnią trzy zwykłe warunki, oraz mając przed sobą jakikolwiek wizerunek o tematyce eucharystycznej, duchowo połączą swoje modlitwy, cierpienia lub inne ciężary własnego życia z adoracją Najświętszego Sakramentu, ofiarując je miłosiernemu Bogu. Kaplica Wieczystej Adoracji staje się powoli, jakby naszą „drugą Porcjunkulą”. Byłoby więc pięknie, gdyby towarzyszył nam przykład św. Franciszka, który „z powodu wielkiego przywileju [odpustu], jakiego mu Pan tam udzielił”, przypominał o świętości tego miejsca, o jego wybraniu i szczególnym umiłowaniu „przez Chrystusa i chwalebną Dziewicę” i „podtrzymywali jego świętość modlitwą i milczeniem w dzień i w nocy”. Pobudzeni zatem wyborami św. Franciszka z Asyżu i św. Maksymiliana Marii Kolbego sami często nawiedzajmy to święte miejsce i na kolanach „załatwiajmy sprawy” osobiste i Kościoła, prosząc szczególnie o pokój na całym świecie i w naszych sercach.

Read more

Odpust dla Kaplicy Wieczystej Adoracji w Niepokalanowie

Nr prot. 273/19/I

DEKRET

Penitencjaria Apostolska, dla wzbogacenia pobożności wiernych i zbawienia dusz, mocą szczególnego pełnomocnictwa, nadanego nam przez Jego Świątobliwość Naszego Ojca Świętego z Bożej Opatrzności Papieża, na niedawno przekazaną prośbę Przewielebnego Ojca Wiesława Pyzio, Ministra Prowincjalnego Prowincji Matki Bożej Niepokalanej Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Polsce, łaskawie udziela z Niebieskiego Skarbca odpustu zupełnego dla pożytku i dobra wszystkich wiernych i każdego z osobna, a także dla dusz wiernych zmarłych przebywających w czyśćcu. Mogą go zyskać,jeśli tylko ze szczerym żalem za grzechy,po spowiedzi i przyjęciu Komunii świętej, z pobożnością jako pielgrzymi nawiedzą Sanktuarium NMP Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask i świętego Maksymiliana Marii Kolbego oraz Kaplicę Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu w Niepokalanowie, Archidiecezji Warszawskiej, oddadzą się pobożnej modlitwie, lubprzynajmniejprzed ołtarzem, nazwanym „Gwiazdą Niepokalanej”, przez jakiś czas pobożnie rozmyślać będą,kończąc adorację Modlitwą Pańską, Wyznaniem wiary i wezwaniem imienia Najświętszej Maryi Panny i św. Maksymiliana Marii Kolbego.

Wierni w podeszłym wieku, chorzy lub z inną ważną przeszkodą mogą zyskać ten odpust, jeżeli wyrzekną się wszelkiego grzechu z zamiarem, że przy najbliższej okazji spełnią trzy zwykłe warunki, mają przed sobą jakikolwiek wizeruneko tematyce eucharystycznej i duchowopołączą swoje modlitwy, cierpienia lub inne ciężary własnego życia z adoracją Najświętszego Sakramentu, ofiarując je miłosiernemu Bogu.

Aby ułatwić skorzystanie z Bożej łaski udzielonej dzięki kluczom Kościoła, dla dobra duszpasterskiego, Penitencjaria Apostolska usilnie prosi, aby Rektor Sanktuarium i kapłani, obdarzeni stosowną władzą słuchania spowiedzi, chętnie i wielkodusznie spełniali posługę Sakramentu Pojednania.

Niniejszy dekret ważny jest siedem lat. Żadne inne zarządzenia, nawet sprzeczne, nie zmieniają jego ważności.

Dano w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej dnia 5 lutego Roku Pańskiego 2019.

 

MauroKard. Piacenza

Penitencjarz Większy

KrzysztofNykiel

Regent

Z jęz. łacińskiego tłumaczył o. Roman Soczewka

Prot. N. 273/19/1

DECRETUM

Paenitentiaria Apostolica,ad augendamfidelium religionem animarumque salutem, vi facultatum sibi specialissimo modo a Sanctissimo in Christo Patre et Domino Nostro, Domino Francisco Divina Providentia Papa tributarum, attentis precibus nuper allatis a Rev.do P. Vieslavo Pyzio, Ministro Provinciali O.F.M. Conv. Provinciae Beatae Mariae Virginis Immaculate Conceptae in Polonia, de caelestibus Ecclesiae thesauris plenariam benigne concedit Indulgentiam omnibus et singulis christifidelibus lucrandam, quam etiam animabus fidelium in Purgatorio detentis per modum suffragii applicare possint, dummodo vere paenitentes, confessi ac sacra Communione refecti, Sanctuarium Beatae Mariae Virginis Immaculate Conceptae Mediatricis Omnium gratiarum et Sancti Maximiliani Mariae Kolbe de “Niepokalanów”, Varsaviensis Archidioeceseos, in forma peregrinationis devote inviserint et in Perpetuae Adorationis sacello Eucharisticae Adorationi piisque vacaverint meditationibus, vel saltem coram altari “Stellae de Immaculata” dicato per congruum temporis spatium piis vacaverint considerationibus, concludendis Oratione Dominica, Symbolo Fidei atque invocationibus Beatae Mariae Virginis et Sancti Maximiliani Mariae Kolbe.

Fideles senectute, morbo vel gravi alia causa impediti, plenariam consequi valebunt Indulgentiam si, concepta detestatione cuiusque peccati et intentione praestandi, ubi primum licuerit, tres consuetas condiciones, ante aliquam sacram imaginem Eucharisticae Adorationi se spiritaliter adiunxerit, precibus atque doloribus suis, vel incommodis propriae vitae, misericordi Deo oblatis.

Quo igitur accessus, ad divinam veniam per Ecclesiae claves consequendam, facilior pro pastorali caritate evadat, haec Paenitentiaria enixe rogat ut Sanctuarii Rector et sacerdotes, opportunis facultatibus ad confessiones excipiendas praediti, prompto et generoso animo, celebrationi Paenitentiae sese praebeant.

Praesenti ad septennium valituro. Non obstantibus in contrarium facientibus quibuscumque.

Datum Romae, ex aedibus Paenitentiariae Apostolicae, die VmensisFebruarii, anno domini MMXIX.

Maurus Card. Piacenza

Paenitentiarius Maior

Chrystophorus Nykiel

Regens

 

 

 

VI Niedziela w ciągu roku – 17.02.2019

1. W tym tygodniu w liturgii Kościoła będziemy obchodzić:
• 22 lutego, w piątek: Święto Katedry św. Piotra, Apostoła;
• 23 lutego, w sobotę: Wspomnienie św. Polikarpa, biskupa i męczennika.

Read more

V Niedziela w ciągu roku – 10.02.2019

 1. W tym tygodniu w liturgii Kościoła będziemy obchodzić:
 • 11 lutego, w poniedziałek: Wspomnienie NMP  z Lourdes;
 • 14 lutego, w czwartek: Święto św. Cyryla, mnicha i Metodego, biskupa, Patronów Europy;

Read more

IV Niedziela w ciągu roku – 2.02.2019

 1. W tym tygodniu w liturgii Kościoła będziemy obchodzić:
 • 5 lutego we wtorek: Wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy;
 • 6 lutegow środę: Wspomnienie św. męczenników Piotra Chrzciciela, Pawła Miki  i Towarzyszy;
 • 7 lutego w czwartek: Wspomnienie św. Kolety z Corbie, dziewicy;

Read more

III Niedziela w ciągu roku – 26.01.2019

 1. W tym tygodniu w liturgii Kościoła będziemy obchodzić:
 • 28 stycznia w poniedziałek: Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła;
 • 30 stycznia w środę: Wspomnienie św. Hiacynty Mariscotti, dziewicy
 • 31 stycznia w czwartek: Wspomnienie św. Jana Bosko, prezbitera;
 • 2 lutego w sobotę: Święto Ofiarowania Pańskiego czyli Matki Bożej Gromnicznej.

Read more

II Niedziela w ciągu roku – 20.01.2019

 1. W tym tygodniu w liturgii Kościoła będziemy obchodzić:
 • 21 stycznia w poniedziałek: Wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy;
 • 24 stycznia w czwartek: Wspomnienie św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła;
 • 25 stycznia w piątek: Święto Nawrócenia św. Pawła, Apostoła;
 • 26 stycznia w sobotę:Wspomnienie świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa;

Read more

Niedziela Chrztu Pańskiego – 13.01.2018

 1. W tym tygodniu w liturgii Kościoła będziemy obchodzić:
 • 16 stycznia, w środę: Wspomnienie świętych Berarda i Towarzyszy, pierwszych męczenników franciszkańskich;
 • 17 stycznia, w czwartek: Wspomnienie św. Antoniego, opata;
 • 19 stycznia w sobotę: Wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa.

Read more

Niedziela Objawienia Pańskiego – 6.01.2019

 1. We wtorek, 8 stycznia, mija 125. rocznica urodzin i chrztu  św. Maksymiliana Marii Kolbego. Z tej racji po Mszy św. o godzinie 11.00 w sali św. Bonawentury odbędzie się projekcja filmu „Dwie korony” w reż. Michała Konrada. Wstęp wolny. Zapraszamy. 

Read more