W dniach 22-26 sierpnia 2017r., w Niepokalanowie odbyło się dziewiąte Rekolekcyjne Spotkanie Młodych „Max Festiwal”. Tym razem temat spotkania brzmiał „Bądź zimny albo gorący”.

Treści konferencji dotyczyły podejmowania decyzji oraz przybliżały postać św. Maksymiliana i św. Franciszka, jako ludzi decyzyjnych. Wśród prelegentów znaleźli się: o. Piotr Szczepański, s. Anna Maria Pudełko, Marcin Kozłowski (inicjatywa start-up na Maxa), Tomasz Terlikowski i Andrzej Moszczyński.

Homilie o. Tomasza Szymczaka ukazywały Rycerstwo Niepokalanej, jako bardzo dobry środek do osiągnięcia szczęścia, czyli do życia na co dzień miłością Boga i bliźniego.

Były też momenty rozrywki, takie jak koncert zespołu „Boguchwała” oraz maxfestiwalowej scholi, czy spotkanie z członkami Chorągwi Zaciężnej „Apis” z Gniewu. Specjalnie na MF młodzież z MI przygotowała też spektakl o św. Maksymilianie.

Przy organizacji tego wydarzenia nieodzowną okazała się, jak zwykle, pomoc braci z Niepokalanowa, którzy służyli zarówno wsparciem technicznym, jak i duchowym. Podziękowania należą się również braciom z innych klasztorów, którzy wspierali to wydarzenie. Z pewnością rozwojowi Max Festiwalu sprzyjałoby organizowanie w przyszłości wspólnych przyjazdów młodzieży z danej okolicy.

Wśród młodzieży zaangażowanej w przygotowania i organizację MF (posługa techniczna, animatorska, medialna, artystyczna) przeważały osoby związane ze Szkołą Ewangelizacji Niepokalanej, Grupą Brązową WAPM, uczestnicy rekolekcji powołaniowych i Franciszkańskich Dni Skupienia. Dało się zauważyć różnicę w sposobie bycia i podejścia do swoich obowiązków między osobami, które już jakiś czas uczestniczą w dziełach rycerskich i powołaniowych, a tymi, które dopiero dołączyły, co wskazuje, jak ważna jest praca w ciągu roku i rzetelne prowadzenie wymienionych wyżej dzieł.

Całe wydarzenie związane było ze 100-leciem MI i miało zachęcić uczestników do całkowitego oddania się Niepokalanej poprzez wstąpienie do Rycerstwa Niepokalanej.

o. Grzegorz Owsianko