Z okazji stulecia M.I. oraz setnej rocznicy objawień Matki Bożej w Fatimie w Niepokalanowie po raz pierwszy odbyło się Wielkie Zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi. Duchowa akcja zawierzenia Niepokalanej różnych sfer życia trwała 17 dni od 6 do 22 sierpnia br. Inspiracją do powstania akcji były comiesięczne spotkania „Oddaj się Maryi”, które odbywają się w Niepokalanowie w każdą pierwszą sobotę miesiąc od listopada ubiegłego roku.

Przez dziewięć dni nowenny zawierzaliśmy Maryi kolejne sfery życia w naszej Ojczyźnie: dziedzictwo Kolbińskie, ewangelizację Polski i świata, rządzących, gospodarkę, bezpieczeństwo narodowe, media, służbę zdrowia, kulturę i edukację, rodziny. Centralnym punktem była uroczystość Wniebowzięcia NMP, na którą w tym roku przybyło nadzwyczaj dużo pielgrzymów. Na każdej Mszy św. wierni za kapłanem powtarzali akt zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi, Królowej Polski. Kolejne dni były dziękczynieniem za jego miłość, za stworzenie, za życie, za odkupienie w Chrystusie, za rodzinę, przyjaciół i bliskich, za powołanie i za Maryję naszą Matkę.

Codziennie gromadziliśmy się na modlitwie różańcowej z rozważaniami, Eucharystii połączonej z wystawieniem Najświętszego Sakramentu w czasie której zawierzaliśmy Niepokalanej samych siebie i wszelkie sprawy społeczne. Byli zaproszeni różni kapłani do duchowego przewodnictwa. Dwa razy mszy św. przewodniczył i kazanie wygłosił nasz prowincjał o. Wiesław Pyzio, trzy dni był z nami ks. inf. Jan Pęzioł, egzorcysta diecezji lubelskiej, emerytowany kustosz sanktuarium Matki Bożej w Wąwolnicy. Po cztery dni przewodzili nam ks. prof. Tadeusz Guz z Lublina oraz ks. Paweł Kalinowski SAC, misjonarz z Kongo a ostatnie trzy dni był o. Piotr Szczepański, wikariusz prowincji. Kazanie o św. Maksymilianie 14 sierpnia wieczorem wygłosił znany kaznodzieja ks. Piotr Pawlukiewicz.

Każdego dnia po części modlitewnej było spotkanie z zaproszonymi gośćmi. Pan prezes Roman Kluska podzielił się tematem etyki w biznesie, Wincenty Łaszewski omówił nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca i poświęcenie Niepokalanemu Sercu Maryi Rosji i świata, ks. prof. Tadeusz Guz ukazał aktualność ewangelizacji w duchu św. Maksymiliana, nasz o. prof. UKSW Grzegorz Bartosik zreferował dążenia kard. Stefana Wyszyńskiego do oddania świata Niepokalanemu Sercu Maryi, dr Alicja Święcicka, absolwentka Kolbianum, zreferowała orędzia Matki Bożej w Gietrzwałdzie, państwo Terlikowscy podzielili się swoim świadectwem wiary. Dwa razy odwiedził nas Benon Wylegała, twórca Filmowego Ruchu Ewangelizacyjnego, z projekcją filmów 13 dzień i Apostoł, poprzedzonych wprowadzeniem w temat pokazu. W drugiej części Wielkiego Zawierzenia Patrycja Hurlak podzieliła się swoim świadectwem nawrócenia oraz świadectwem miłości Jezus w Eucharystii, inż. Antoni Zięba, obrońca życia z Krakowa omówił aktualne zadania katolików świeckich w obronie życia, s. Anna Maria Pudełko ukazała rolę Maryi w rozpoznaniu i wierności powołania oraz aktorka Ewa Ziętek podzieliła się swoim świadectwem wiary.

Pierwszego dnia Wielkiego Zawierzenia obchodziliśmy 90 rocznicę oddania Niepokalanej terenu pod przyszły Niepokalanów. Po modlitwie przy figurce koło kaplicy św. Maksymiliana przeszliśmy odmawiając różaniec do Bazyliki. W tym dniu towarzyszył nam zespół rodziny Eo Nomine z diecezji warszawsko-praskiej. Muzycy grali na mszach św. a wieczorem zagrali koncert przeplatany świadectwem działania Boga w ich posłudze w hospitiach i więzieniach. Natomiast AJiM (Apostolat Jezusa i Maryi) z Poznania animował muzycznie wieczór chwały 14 sierpnia wieczorem i główną mszę św. na ołtarzu polowym 15 sierpnia pod przewodnictwem bp. Stefana Regmunta. W niedzielę 20 sierpnia Parafia Niepokalanowska zorganizowała festyn rodzinny jako dziękczynienie Bogu za bliskich i przyjaciół. Było coś dla ducha i dla ciała, dużo śmiechu i radości. W obchody Wielkiego Zawierzenia zostały wplecione Nocna Piesza Pokutna Pielgrzymka z Miedniewic do Niepokalanowa oraz czuwanie nocne czuwanie w intencji nawrócenia masonów i wrogów Kościoła.

o. Mirosław Kopczewski, wikariusz Niepokalanowa