Ekstremalna Droga Krzyżowa (EDK) to ciekawa propozycja indywidualnych rekolekcji wielkopostnych. EDK nie jest zorganizowaną pielgrzymką, lecz indywidualną praktyką religijną; jej ideą jest przeniesienie nabożeństwa drogi krzyżowej poza budynek kościoła i przekształcenie w pieszą, nocną indywidualną wędrówkę.

Ekstremalna Droga została wymyślona przez ks. Jacka „Wiosnę” Stryczka z Krakowa, a pierwsi pątnicy ruszyli nią w 2009 roku. Choć pomysłodawcy EDK zalecają drogę co najmniej 20 km, my chcemy zaproponować łagodniejszą, krótszą wersję. Niepokalanowska Ekstremalna Droga Krzyżowa biegnie śladem małych form sakralnych (przydrożne krzyże i kapliczki). Trasa obejmuje oczywiście 14 stacji, rozpoczyna się przy krzyżu obok wejścia do Bazyliki w Niepokalanowie i kończy również w Niepokalanowie. Trasa wiedzie przez Paprotnię, Teresin i Granice Osiedle. Liczy ok. 12 km i została przygotowana przez skautów z Niepokalanowa pod opieką o. Sebastiana, wikariusza parafii.

Wyruszamy w piątek 11 marca po wieczornej Mszy świętej ok. godz. 19.00 (szczegóły będą podane w ogłoszeniach parafialnych w niedzielę 6 marca).

Ze względu na porę i bezpieczeństwo proponujemy wędrówkę w małych grupach (nie więcej jednak niż 10 osób), zaopatrzenie się w ele- menty odblaskowe, latarkę lub pochodnię, odpowiedni strój, żywność oraz naładowany telefon komórkowy. Tradycją jest też zabranie ze sobą małych drewnianych prostych krzyży. Na czas wieczornej wędrówki po- lecamy rozważania zamieszczone na stronie www.edk.org.pl. Uczest- nicy biorą udział w drodze wyłącznie na własną odpowiedzialność.

Oto trasa Niepokalanowskiej Ekstremalnej Drogi Krzyżowej

STACJA I – krzyż przy wejściu do Bazyliki

STACJA II – kapliczka przy ulicy Krańcowej

STACJA III – kapliczka na rogu ul. Kampinoskiej / Gnatowickiej / Skośnej

STACJA IV – kapliczka na rogu ul. Skośnej / Sochaczewskiej

STACJA V – kapliczka na rogu ul. Sochaczewskiej / ul. o. M. Kolbego

STACJA VI – figura Matki Bożej Niepokalanej (przy starej kaplicy w Niepokalanowie)

STACJA VII – krzyż na Pomniku 20 Rozstrzelanych z Pawiaka (obok stacji PKP)

STACJA VIII – krzyż na rogu Alei XX – lecia / obwodnica

STACJA IX – krzyż przy ul. Świętokrzyskiej

STACJA X – krzyż na rogu ul. Szymanowskiej / Teresińskiej

STACJA XI – krzyż na rogu ul. Łąkowej / Południowej

STACJA XII – kapliczka na ul. Strażackiej (przed posesją p. Kucharskich)

STACJA XIII – figura Matki Bożej obok poczty (tzw. „na workach”)

STACJA XIV – krzyż przy wejściu do Bazyliki