1. Stosując się do rozporządzeń organów państwowych z dnia 13 marca, po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego i zarządzenia arcybiskupa Metropolity Warszawskiego wprowadzamy zasadę obecności na nabożeństwach w liczbie nie większej niż 50 osób.
  2. Kazimierz Kardynał Nycz Arcybiskup Metropolita Warszawski udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:

– osobom w podeszłym wieku,

– osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),

– dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,

– osobom, które czują obawę przed zarażeniem,

– pracownikom służby zdrowia.

  1. W czwartek 19 marca będziemy obchodzić Uroczystość św. Józefa – Oblubieńca NMP. Prośmy Boga przez orędownictwo Patrona Kościoła o ustanie epidemii i łaski dla naszej Ojczyzny i całego świata.
  2. Zachęcamy do spełniania czynów pokutnych, by nie zmarnować czasu łaski, jakim jest Wielki Post.
  3. Do 29 marca zawieszone są spotkania wszystkich grup parafialnych i inne zebrania.
  4. Kancelaria parafialna jest czynna, ale prosimy o ograniczenie się do załatwiania jedynie spraw pilnych i niezbędnych.
  5. Zapraszamy do telefonicznego zgłaszania się na wyjazd na beatyfikację Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski, która będzie miała miejsce na Placu Piłsudskiego w Warszawie, 7 czerwca 2020 r. Zapisy do 20 marca.
  6. Zachęcamy do modlitwy w intencji chorych, opiekujących się nimi, szczególnie służb medycznych i sanitarnych.