W niedzielę 21 marca 2021 r. podczas Mszy Świętej o godz. 10.00 nastąpił Akt zawierzenia świętemu Józefowi Parafii i Klasztoru w Niepokalanowie oraz Prowincji Zakonnej. Dzień ten to 50. rocznica konsekracji ołtarza św. Józefa w Niepokalanowie, której dokonał w roku 1971 Prymas Polski – Czcigodny Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński. Aktu zawierzenia dokonali wspólnie Ojciec Prowincjał Grzegorz Bartosik wraz z Ojcem Gwardianem Mariuszem Słowikiem i Ojcem Proboszczem Mariuszem Książkiem. Tekst oddania nawiązuje do tekstu z roku 1949, powtórzonego potem w roku 1971.
Niech św. Józef czuwa nad nami w tych niełatwych czasach a i my często zwracajmy się do niego po pomoc.
Nabożeństwa do św. Józefa odbywają się w każdą środę po Mszach o godz. 11.00 i 18.00.

 1. Dziś piąta niedziela Wielkiego Postu, nazywana Niedzielą Czarną, od zwyczaju zasłaniania krzyży od dziś aż do Wielkiego Piątku włącznie na znak naszego smutku z powodu śmierci Chrystusa. Do tej pory w liturgii kładliśmy nacisk na charakter chrzcielny i pokutny Wielkiego Postu. W ostatnich dwóch tygodniach tego okresu położymy mocniejszy akcent na mękę Zbawiciela.
 2. W czwartek 25 marca obchodzimy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Podczas Mszy Świętych o godz. 11.00 i 18.00 będzie możliwość przystąpienia do dzieła duchowej adopcji dziecka poczętego. Foldery z zasadami przystąpienia do duchowej adopcji oraz darmowe materiały pro-life, które otrzymaliśmy od Fundacji Małych Stópek, znajdują się w Bazylice pod chórem oraz w Kaplicy św. Maksymiliana. Tego dnia również podczas Mszy Św. o godz. 18.00 w kaplicy św. Maksymiliana odbędzie się obrzęd oddania się w niewolę Jezusowi przez ręce Maryi dla uczestników rekolekcji internetowych „Oddanie33”. Mszy św. będzie przewodniczył gwardian Niepokalanowa o. Mariusz Słowik.
 3. W najbliższą sobotę w kaplicy św. Maksymiliana o godz. 8.00 będzie sprawowana Msza św. w intencji Radia Maryja, Telewizji Trwam i naszej Ojczyzny.
 4. Również w sobotę w ramach Nabożeństwa Pokutnego Trzech Sobót będziemy przepraszać za grzechy kobiet przeciwko życiu. Na Mszy św. o godz. 11.00 będziemy modlić się o całkowite zaprzestanie aborcji w Polsce i na świecie. Po Eucharystii przed Najświętszym Sakramentem odmówimy „Modlitwę matki o uwolnienie z ciężaru po grzechu aborcji”.
 5. Przyszła niedziela to Niedziela Palmowa i początek przeżywania tajemnic Wielkiego Tygodnia. Poświęcenie palm nastąpi podczas każdej Mszy świętej. Tego dnia nie będzie wieczornej adoracji Najświętszego Sakramentu z modlitwą o uzdrowienie.
 6. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach wielkopostnych. W piątki Droga Krzyżowa: dla dzieci o godz. 17.00, dla młodzieży i dorosłych po Mszy św. wieczornej ok. godz. 18.30; zaś nabożeństwo Gorzkich Żali w niedziele o godz. 17.00. Zapraszamy także na Msze święte połączone z jutrznią w dni powszednie o godz. 6.00.
 7. Od dwóch i pół roku mamy Kaplicę wieczystej adoracji. To niezwykły dar z nieba móc o każdej porze dnia i nocy stanąć wobec Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Zachęcamy do zapisania się na jedną godzinę adoracji miesięcznie. Szczegóły zapisów znajdują się na stronie internetowej parafii.
 8. Trwa malowanie Bazyliki i remont schodów. Od poniedziałku do piątkowego popołudnia będzie ona zamknięta a Msze święte będą sprawowane w Kaplicy św. Maksymiliana. Od piątku od godz. 16.00 do niedzieli Msze święte i nabożeństwa będą sprawowane w Bazylice. Będziemy wdzięczni za ofiary na odnowienie naszej świątyni. Oznaczona puszka na ten cel znajduje się przy wyjściu z Bazyliki.
 9. W ramach wielkopostnej jałmużny zbieramy produkty spożywcze i chemiczne dla najbardziej potrzebujących. Kosz na te produkty jest wystawiony na furcie klasztornej. Parafialny zespół Caritas w przedsionku Bazyliki rozprowadza świece na stół wielkanocny w cenie 15 zł. Każde uzyskane 3 zł ze sprzedaży świec jest przeznaczone na parafialny Zespół Caritas. Ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego można składać do oznaczonej puszki przy wyjściu z Bazyliki oraz w kaplicy św. Maksymiliana.
 1. Rozpoczynamy dzisiaj parafialne rekolekcje wielkopostne, które potrwają do środy. Prowadzi je karmelita O. Mariusz Wójtowicz, którego serdecznie witamy w naszej wspólnocie. Drogi Ojcze, niech Pan Jezus, Matka Najświętsza i św. Józef, którego osobę będziesz nam w tych dniach przybliżał, błogosławią Ci a nam niech otwierają serca na Bożą łaskę w tym świętym czasie rekolekcji!
 2. W związku z pandemią zwiększyliśmy liczbę nauk rekolekcyjnych do siedmiu dziennie, by jak najwięcej osób mogło z nich skorzystać. Rekolekcje przeznaczone są dla dorosłych, młodzieży i dzieci. Nauki będą głoszone jutro podczas Mszy świętych o godz. 8.00, 11.00, 15.30 (w Budkach Piaseckich), 17.00 (dla dzieci) i 18.00 (dla młodzieży i dorosłych). Ponadto o 19.00 będzie nauka stanowa dla kobiet. O 7.00 naukę rekolekcyjną w Kaplicy św. Maksymiliana dla EWTN wygłosi o. Piotr Szczepański. Szczegółowy program rekolekcji znajduje się w gablocie oraz na stronie internetowej parafii. Zachęcamy do jak najliczniejszego skorzystania z nauk oraz ze spowiedzi.
 3. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach wielkopostnych. W piątki Droga Krzyżowa: dla dzieci o godz. 17.00, dla młodzieży i dorosłych po Mszy św. wieczornej ok. godz. 18.30; zaś nabożeństwo Gorzkich Żali w niedziele o godz. 17.00. Zapraszamy także na Msze święte połączone z jutrznią o godz. 6.00 w tym tygodniu wyjątkowo tylko w czwartek i piątek.
 4. W piątek 19 marca obchodzimy Uroczystość Św. Józefa, Oblubieńca NMP. Zapraszamy do wspólnej modlitwy podczas Mszy Świętych. Z racji uroczystości nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Tego dnia o godz. 20.00 w Bazylice zostanie odprawiona Msza Święta z błogosławieństwem dla uczestników Ekstremalnej Drogi Krzyżowej. Trasa rozpocznie się i zakończy na placu przed świątynią.
 5. W sobotę 20 marca w ramach Nabożeństwa Pokutnego Trzech Sobót będziemy przepraszać za grzechy mężczyzn przeciwko życiu. Na Mszy św. o godz. 11.00 będziemy modlić się o całkowite zaprzestanie aborcji w Polsce i na świecie. Po Eucharystii specjalne nabożeństwo pokutne. Wspólnie odmówimy modlitwę ojca o uwolnienie z ciężaru po grzechu aborcji. Zapraszamy do wspólnej ekspiacji za ogromne zło wyrządzone nienarodzonym.
 6. W przyszłą niedzielę podczas Mszy Św. o godz. 10.00 nastąpi uroczysty Akt zawierzenia naszej Prowincji zakonnej oraz klasztoru i parafii Niepokalanów św. Józefowi. Aktu zawierzenia dokona Najprzewielebniejszy O. Prowincjał Grzegorz Bartosik wspólnie z O. Gwardianem Mariuszem Słowikiem i O. Proboszczem Mariuszem Książkiem. Zachęcamy do modlitewnego przygotowania się do owego zawierzenia i jak najliczniejszego udziału we Mszy Świętej na żywo bądź za pośrednictwem mediów: Radia Niepokalanów czy kanału YouTube Niepokalanow.tv.
 7. Rozpoczęło się malowanie Bazyliki, które będzie trwało jeszcze ok. pięciu tygodni. Od poniedziałku do środy Bazylika będzie otwarta od godz. 16.00 do 20.00. Wszelkie Msze i nabożeństwa do godz. 16.00 odbywać się będą wówczas w kaplicy św. Maksymiliana. Następnie Bazylika zamknięta będzie przez cały czwartek oraz w piątek do godz. 16.00 a Msze święte będą sprawowane w Kaplicy św. Maksymiliana. Od piątku od godz. 16.00 do niedzieli Msze święte będą sprawowane w Bazylice. Będziemy wdzięczni za ofiary na odnowienie naszej świątyni. Oznaczona puszka na ten cel znajduje się przy wyjściu z Bazyliki.
 8. W ramach wielkopostnej jałmużny zbieramy produkty spożywcze i chemiczne dla najbardziej potrzebujących. Kosz na te produkty jest wystawiony na furcie klasztornej. Parafialny zespół Caritas w przedsionku Bazyliki rozprowadza świece na stół wielkanocny w cenie 15 zł. Każde uzyskane 3 zł ze sprzedaży świec jest przeznaczone na parafialny Zespół Caritas. Ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego można składać do oznaczonej puszki przy wyjściu z Bazyliki oraz w kaplicy św. Maksymiliana.
 1. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach wielkopostnych. W piątki Droga Krzyżowa: dla dzieci o godz. 17.00, dla młodzieży i dorosłych po Mszy św. wieczornej ok. godz. 18.30; zaś nabożeństwo Gorzkich Żali w niedziele o godz. 17.00. Zapraszamy także na Msze święte połączone z jutrznią w dni powszednie o godz. 6.00.
 2. W przyszłą niedzielę w Bazylice rozpoczną się parafialne rekolekcje wielkopostne, które potrwają do środy 17 marca. Poprowadzi je karmelita o. Mariusz Wójtowicz. Szczegółowy program rekolekcji znajduje się w gablocie oraz na stronie internetowej parafii. Rekolekcje przeznaczone są dla dorosłych, młodzieży i dzieci. Zapraszamy do jak najliczniejszego skorzystania z nauk oraz ze spowiedzi.
 3. W piątek 19 marca o godz. 20.00 w Bazylice zostanie odprawiona Msza Święta z błogosławieństwem dla uczestników Ekstremalnej Drogi Krzyżowej. Trasa rozpocznie się i zakończy na placu przed świątynią.
 4. W sobotę odbędzie się nabożeństwo wynagradzających za grzechy przeciwko życiu.  Na Msza św. o 11.00 będziemy się modlić w intencji całkowitego zaprzestania grzechów przeciwko życiu  oraz w intencjach Różańca Rodzin oraz zawierzymy Maryi wszystkie polskie rodziny. Po Eucharystii  będziemy przepraszać za grzechy aborcji lekarzy, pracowników służby zdrowia, polityków, duchownych, nauczycieli oraz innych osób odpowiedzialnych za mord nienarodzonych.
 5. W sobotę w kaplicy św. Maksymiliana odbędzie się czuwanie modlitewne w ramach Pieszej Pielgrzymki Nocnej z Miedniewic do Niepokalanowa. O 20.30 różaniec, Apel Maryjny, następnie Msza św., Droga Krzyżowa i adoracja Najświętszego Sakramentu do godziny 5.15. Na zakończenie czuwania Msza św. w Bazylice o godzinie 5.45.
 6. W środę zakończyliśmy wizytę duszpasterską. Odwiedziliśmy 1629 rodzin (60,2%). 705 mieszkań zastaliśmy zamkniętych (26%), 310 domów wcześniej zgłosiło, iż z powodu pandemii chciałoby przenieść wizytę na przyszły rok (11,5%), zaś 62 rodziny odmówiły spotkania z innych powodów (2,3%). Dla osób, które w Kolędzie wolały uczestniczyć zdalnie, sprawowaliśmy w poniedziałek Eucharystię z błogosławieństwem domów transmitowaną przez internet. Serdecznie dziękujemy za ten wspólny czas i możliwość spotkania w Waszych domach. Dziękujemy z serca za złożone ofiary, za życzliwość i cenne uwagi. Pragniemy jeszcze raz wszystkim Parafianom życzyć wielu łask Bożych, w tym zdrowia, pokoju serca i wytrwałej wiary w trudnym czasie epidemii. Gorące wyrazy wdzięczności kierujemy również do wszystkich kierowców, którzy przybyli, by zawieźć nas na wizytę duszpasterską. Bóg zapłać!
 7. W ramach wielkopostnej jałmużny zbieramy produkty spożywcze i chemiczne dla najbardziej potrzebujących. Kosz na te produkty jest wystawiony przy ołtarzu św. Antoniego.
 8. Parafialny zespół Caritas w przedsionku bazyliki rozprowadza świece na stół wielkanocny w cenie 15 zł. Każde uzyskane 3 zł ze sprzedaży świec jest przeznaczone na parafialny Zespół Caritas.
 9. Ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego można składać do oznaczonej puszki przy wyjściu z Bazyliki.
 10. W poniedziałek klasztor rozpoczyna malowanie Bazyliki, które będzie trwało ok. sześciu tygodni. Dlatego decyzją o. Gwardiana od jutrzejszej Mszy świętej o godz. 11.00 do piątku Bazylika będzie zamknięta a Msze święte będą sprawowane w Kaplicy św. Maksymiliana. Od piątku od godz. 16.00 do niedzieli Msze święte będą sprawowane w Bazylice. Będziemy wdzięczni za ofiary na odnowienie naszej świątyni.
 11. W tym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności śp. Zbigniew Szymaniak, l. 59 z Granic oraz śp. Mirosława Goryniak, l. 74 z Teresina. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

Rekolekcje prowadzi o. Mariusz Wójtowicz, karmelita. Kanał na YouTube o. Rekolekcjonisty z jego nauczaniem znajduje się TUTAJ

 

 Niedziela 14 marca 2021 r. (w bazylice)

6:00

7:00

8:30

10:00 – Suma

11:30 – dla dzieci

13:00

16:00

18:00

 

o 17:00 Nabożeństwo Gorzkich Żali

 

Poniedziałek 15 marca 2021 r.

7:00 – w kaplicy św. Maksymiliana (dla EWTN głosi o. Piotr Szczepański)

8:00 – w kaplicy św. Maksymiliana

11:00 – w kaplicy św. Maksymiliana

15:30 – w kaplicy w Budkach Piaseckich

17:00 – dla dzieci (w bazylice)

18:00 – w bazylice

 

o 19:00 – nauka stanowa dla kobiet

 

Wtorek 16 marca 2021 r.

7:00 – w kaplicy św. Maksymiliana (dla EWTN głosi o. Piotr Szczepański)

8:00 – w kaplicy św. Maksymiliana

11:00 – w kaplicy św. Maksymiliana

15:30 – w kaplicy w Budkach Piaseckich

17:00 – dla dzieci (w bazylice)

18:00 – w bazylice

 

o 19:00 – nauka stanowa dla mężczyzn

 

Środa 17 marca 2021 r.

7:00 – w kaplicy św. Maksymiliana (dla EWTN głosi o. Piotr Szczepański)

8:00 – w kaplicy św. Maksymiliana

11:00 – w kaplicy św. Maksymiliana

15:30 – w kaplicy w Budkach Piaseckich

17:00 – dla dzieci (w bazylice)

18:00 – zakończenie rekolekcji – w bazylice

 1. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach wielkopostnych. W piątki Droga Krzyżowa: dla dzieci o godz. 17.00, dla młodzieży i dorosłych po Mszy św. wieczornej ok. godz. 18.30; zaś nabożeństwo Gorzkich Żali w niedziele o godz. 17.00. Zapraszamy także na Msze święte połączone z jutrznią w dni powszednie o godz. 6.00.
 2. Dzisiaj podczas Mszy św. o godz. 18.00 i na nabożeństwie tuż po niej modlić się będziemy
  o łaskę uzdrowienia duszy i ciała.
 3. Dzisiaj po wszystkich Mszach odbędzie się zbiórka do puszek na rzecz dzieła pomocy misjonarzom „Ad gentes”.
 4. Jutro, 1 marca, obchodzić będziemy Dzień Żołnierzy Niezłomnych. W ich intencji modlić się będziemy na Mszy o godz. 19.00. W czasie tej Eucharystii modlić się będziemy również
  w intencji Parafian o Boże błogosławieństwo. Msza będzie transmitowana w internecie.
 5. Wczoraj zakończyliśmy Kolędę. Osoby, które w terminie dodatkowym chciałyby zaprosić kapłana do pobłogosławienia domu, prosimy, by zgłaszały to do kancelarii parafialnej mailowo lub telefonicznie w godzinach 10-12 najpóźniej do wtorku. Dodatkowa wizyta duszpasterska odbędzie się w środę od godz. 15.00.
 6. W tym tygodniu przypadają dni odnowy wewnętrznej. W I czwartek po Mszy św. wieczornej nabożeństwo Godziny Świętej. W I piątek spowiedź dla dzieci i młodzieży od godz. 30, a o 17.00 Droga krzyżowa z Komunią św. W Budkach Piaseckich Msza Święta o stałej porze.
  W I piątek udamy się z posługą sakramentalną do wszystkich chorych w naszej parafii.
 7. W piątek w kaplicy św. Maksymiliana odbędzie się czuwanie modlitewne przed pierwszą sobotą. Rozpoczęcie o godzinie 19.00. W sobotę odbędzie się spotkanie Oddaj się Maryi.
  O 9.30 w kaplicy św. Maksymiliana konferencja. Na każdej Mszy św. akt oddania siebie
  i wszelkich spraw Niepokalanej. Po Mszy św. o 11.00 w bazylice nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi, o 13.40 konferencja paulina o. Stanisława Jarosza pt. Św. Józef – Obrońca życia.
 8. Parafialne rekolekcje wielkopostne odbędą się w dniach 14-17 marca. Poprzedzą one uroczyste zawierzenie naszej parafii św. Józefowi, którego dokonamy w niedzielę
  21 marca
  . Gorąco zachęcamy, aby już teraz rozpocząć przygotowania do tego wydarzenia poprzez odmawianie w rodzinach modlitw do św. Józefa. Można je znaleźć można na folderach rozdawanych podczas Kolędy oraz na stronie internetowej parafii. Zachęcamy także do wzięcia udziału w środowych nabożeństwach po Mszach o godz. 11.00 i 18.00.
 9. Darem wielkopostnego okresu i wyrazem naszej miłości względem bliźnich niech będą również złożone produkty spożywcze i chemiczne dla najbardziej potrzebujących. Kosz na te produkty jest wystawiony przy ołtarzu św. Antoniego.
 10. Ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego można składać do oznaczonej puszki przy wyjściu z Bazyliki. W intencji wszystkich Ofiarodawców modlić się będziemy na Mszy świętej w Wigilię Paschalną.
 11. Dla dzieci jest już marcowy numer „Rycerzyka Niepokalanej”. W nim m.in. opowiadania
  o objawieniach Maryi w La Salette, komiks Biblijny i inne artykuły. Zapraszamy do lektury.
 12. W tym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszła do wieczności śp. Wacława Chojnacka, l. 95 z Nowej Piasecznicy. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie…
 1. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach wielkopostnych. W piątki Droga Krzyżowa: dla dzieci o godz. 17.00, dla młodzieży i dorosłych po Mszy św. wieczornej ok. godz. 18.30; zaś nabożeństwo Gorzkich Żali w niedziele o godz. 17.00. Zapraszamy także na Msze święte połączone z jutrznią w dni powszednie o godz. 6.00.
 2. W najbliższą sobotę w kaplicy św. Maksymiliana o godz. 8.00 będzie sprawowana Msza św. w intencji Radia Maryja, Telewizji Trwam i naszej Ojczyzny.
 3. W przyszłą niedzielę Radio Niepokalanów będzie obchodzić rocznicę wznowienia swojej działalności. Z tej racji na Mszy św. o godz. 8.30 będziemy się modlić w int. pracowników i słuchaczy naszej rozgłośni. Mszy św. będzie przewodniczył pierwszy dyrektor radia, a obecnie prowincjał o. Grzegorz Bartosik. Zapraszamy do wspólnej modlitwy również za pośrednictwem fal radiowych oraz transmisji internetowej na kanale Niepokalanów TV. Tego dnia po wszystkich Mszach odbędzie się również zbiórka do puszek na rzecz dzieła pomocy misjonarzom „Ad gentes”.
 4. Za tydzień podczas Mszy św. o godz. 18.00 i na nabożeństwie tuż po niej modlić się będziemy o łaskę uzdrowienia duszy i ciała.
 5. Papież Franciszek ogłosił bieżący rok rokiem św. Józefa. Również w tym roku przeżywamy 50. rocznicę konsekracji jednego z ołtarzy naszej Bazyliki poświęconego czci św. Józefa, której dokonał Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński 21 marca 1971 r. Dlatego też tegoroczne parafialne rekolekcje wielkopostne, które poprowadzi karmelita o. Mariusz Wójtowicz, inspirowane będą Oblubieńcem Niepokalanej. Poprzedzą one uroczyste zawierzenie naszej parafii św. Józefowi, którego dokonamy w niedzielę 21 marca. Gorąco zachęcamy, aby już teraz rozpocząć przygotowania do tego wydarzenia poprzez odmawianie w rodzinach modlitw do Głowy Świętej Rodziny. Modlitwy te znaleźć można na folderach rozdawanych podczas Kolędy oraz na stronie internetowej parafii. Zachęcamy także do wzięcia udziału w środowych nabożeństwach po Mszach o godz. 11.00 i 18.00.
 6. Darem wielkopostnego okresu i wyrazem naszej miłości względem bliźnich niech będą również złożone produkty spożywcze i chemiczne dla najbardziej potrzebujących. Kosz na te produkty jest wystawiony przy ołtarzu św. Antoniego. Rozdzielaniem tych darów zajmie się nasz parafialny Zespół Caritas.
 7. Ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego można składać do oznaczonej puszki przy wyjściu z Bazyliki. W intencji wszystkich Ofiarodawców modlić się będziemy na Mszy świętej w Wigilię Paschalną.

W tym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności: śp. Stanisław Boczkowski, l. 70 z Granic i śp. Stanisława Kamińska, l. 74 z Teresina. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

 1. W ubiegły poniedziałek dostarczyliśmy dary, które w Bazylice zbieraliśmy dla pacjentów oddziału wewnętrznego COVID w szpitalu powiatowym w Sochaczewie. W imieniu Pacjentów i Personelu z serca dziękujemy wszystkim Darczyńcom!
 2. W najbliższą środę – zwaną Środą Popielcową – rozpoczniemy okres Wielkiego Postu, czyli czas 40-dniowego przygotowania paschalnego. Msze, połączone z posypaniem głów popiołem na znak podjęcia pokuty za grzechy, celebrowane będą o godz. 6.00, 7.00 (w kaplicy św. Maksymiliana), 8.00, 11.00, 17.00 dla dzieci i o godz. 18.00. W Budkach Piaseckich Msza św. o godz. 16.00. W Środę Popielcową obowiązuje post ścisły, czyli nie spożywa się pokarmów mięsnych, można spożyć jedynie trzy posiłki, z czego tylko jeden do syta. Czas Wielkiego Postu to nie tylko okres wyrzeczenia, ale i duchowy wysiłek skierowany ku przemianie całego ludzkiego życia. Dlatego zapraszamy na Msze święte o godz. 6.00 połączone z jutrznią – brewiarzową modlitwą Kościoła, przez dni powszednie od czwartku.
 3. Zapraszamy do licznego udziału w nabożeństwach wielkopostnych. W piątki Droga Krzyżowa: dla dzieci o godz. 17.00, dla młodzieży i dorosłych po Mszy świętej wieczornej ok. godz. 18.30; zaś nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym w niedziele o godz. 17.00.
 4. W Środę Popielcową 17 lutego przypada rocznica aresztowania św. Maksymiliana Kolbe. Z tej racji po Mszy św. o g. 11.00 delegacje Związku Gmin Kolbiańskich złożą kwiaty przed pomnikiem św. Maksymiliana, a następnie pod celą, z której był zabrany
  i przewieziony na Pawiak, odbędzie się wspólna modlitwa. Chętni będą mogli też wejść do owej celi.
 5. W sobotę 20 lutego w kaplicy św. Maksymiliana bezpośrednio po Koronce do Bożego Miłosierdzia zostanie odprawiona Msza święta inaugurująca rekolekcje internetowe Oddanie33 (https://oddanie33.pl/wprowadzenie) Są to rekolekcje przygotowujące do oddania się Maryi. Na Mszy św. będziemy polecać Niepokalanej wszystkich uczestników i organizatorów.
 6. W sobotę zapraszamy do Bazyliki na 5. spotkanie formacji kobietz cyklu „Świętość w zwyczajności”. Rozpoczęcie Mszą św. o godz. 11.00, po niej różaniec w intencji kobiet i dwie konferencje: „Kim jest Duch Święty – relacja Starego i Nowego Testamentu” oraz „Kryteria rozeznawania charyzmatów”.
 7. Rozpoczynamy kolejną edycję Kursu Przedmałżeńskiego. Katechezy z racji pandemii odbywają się online. Szczegółowe informacje nt. zapisów znajdują się na stronie internetowej parafii. Najbliższy kurs rozpocznie się 21 lutego, a zakończy – 21 marca.

W tym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności: śp. Tadeusz Trzoch, l. 90 z Paprotni, śp. Janina Kononowicz, l. 95 z Granic i śp. Emil Razum, l. 40 z Serok Parceli. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

W dniach 12-14 lutego Franciszkański Ośrodek Powołań organizuje powołaniowe dni skupienia w formie online. Tematyka będzie poświęcona decyzjom i decyzyjności. Zapraszamy młodzież męską, studentów i osoby pracujące do 35 roku życia. Więcej informacji można znaleźć na stronie barka.franciszkanie.pl

Dary, które w Bazylice zbieraliśmy dla pacjentów oddziału wewnętrznego COVID w szpitalu powiatowym w Sochaczewie, w poniedziałek 8 lutego dotarły na miejsce 🥳

W imieniu Pacjentów i Personelu z serca dziękujemy wszystkim Darczyńcom! 🥰 Niech Pan Jezus Wam błogosławi +