Cały dzień

Spowiedź dzieci

Bazylika NMP Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask Kolbego 5, Niepokalanów

Nabożeństwo czerwcowe

Bazylika NMP Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask Kolbego 5, Niepokalanów
Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP w Niepokalanowie