Nabożeństwo czerwcowe

Bazylika NMP Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask Kolbego 5, Niepokalanów

Nabożeństwo czerwcowe

Bazylika NMP Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask Kolbego 5, Niepokalanów

Nabożeństwo czerwcowe

Bazylika NMP Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask Kolbego 5, Niepokalanów

Nabożeństwo czerwcowe

Bazylika NMP Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask Kolbego 5, Niepokalanów
Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP w Niepokalanowie