Zgłaszanie pielgrzymek

ZGŁASZANIE GRUP I PIELGRZYMÓW


  • Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie grup telefonicznie pod numerem 46 864 21 31, albo drogą mailową info@niepokalanow.pl, aby ustalić godzinę oprowadzenia po Sanktuarium czy też projekcji Misterium lub Panoramy Tysiąclecia.
  • Po przybyciu do Sanktuarium należy zgłosić pielgrzymkę na informacji koło bazyliki i potwierdzić wcześniejszą rezerwację.

OPROWADZANIE


  • Pielgrzymi i turyści przybywający do Sanktuarium w grupach zorganizowanych mogą poprosić o przewodnika, który przedstawi historię Sanktuarium i oprowadzi po terenie Sanktuarium (Bazylika, Muzeum OSP w Niepokalanowie, kaplica św. Maksymiliana, Muzeum św. Maksymiliana) –  (około 1,5 h).

MSZE ŚW. DLA PIELGRZYMÓW


  • W Bazylice od poniedziałku do piątku odprawiane są Msze św. o godz. 6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 18.00, w soboty o godz. 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 (o 18.00 w kaplicy św. Maksymiliana).
  • Istnieje możliwość odprawienia Mszy św. dla grupy pielgrzymkowej przez naszego kapłana, z odpowiednio wcześniej zgłoszonym zapotrzebowaniem.
  • Kapłani przybywający do Sanktuarium z grupami pielgrzymkowymi mogą celebrować Mszę św. w kaplicy św. Maksymiliana po uprzedniej rezerwacji – tel. 46 864 21 98.