„Dziś w swoich relikwiach przekraczają próg miejsca, któremu tak wiele zawdzięczają, wracają do źródła” – mówił w Niepokalanowie krakowski prowincjał franciszkanów, przekazując do Sanktuarium relikwie bł. Zbigniewa Strzałkowskiego i bł. Michała Tomaszka.

„Mimo, że do tej chwili relikwie tych męczenników są już w ponad 150 świątyniach rozsianych po całym świecie, to jednak dzisiejsze wprowadzenie relikwii do Niepokalanowa jest szczególnym wydarzeniem” – przekonywał wiernych o. Marian Gołąb.

„Jako młodzieńcy, zarówno Zbigniew, jak i Michał, zachwycili się postacią św. Maksymiliana, jego czcią i miłością do Niepokalanej Maryi i radykalizmem życia franciszkańskiego. Zainspirowani św. Maksymilianem wstąpili do zakonu franciszkanów, wyjechali na misje do Peru i tam oddali życie za wiarę” – przypomniał wyższy przełożony.

„Prorocza wizja dwóch koron św. Maksymiliana w Błogosławionych Misjonarzach-Męczennikach z Peru ma ważny etap swojego spełnienia. Oto czerwona korona męczeństwa podjęta przez o. Kolbego została ozdobiona kolejnymi dwoma pięknymi klejnotami. W przede dniu 50. rocznicy męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana, 9 sierpnia 1991 r. Bóg dał im tę łaskę, że i oni oddali życie również za drugiego człowieka” – dodał o. Gołąb.

Prowincjał franciszkanów z Krakowa zachęcał wszystkich zebranych w bazylice do modlitwy, aby koronę wyznawcy i koronę męczeństwa „wypełniły kolejne diamenty oszlifowane Ewangelią, Regułą franciszkańską i świadectwem życia”.

Świadectwo o bł. Zbigniewie Strzałkowskim i bł. Michale Tomaszku publicznie złożył misjonarz z Boliwii o. Marek Krupa, który przez pewien czas studiował z męczennikami w Krakowie i przebywał u nich w misji w Pariacoto w Peru.

Zakonnik też wspomniał o swojej ciężkiej chorobie i modlitwie zanoszonej przez ich wstawiennictwo w tych trudnych miesiącach doświadczeń.

Na wprowadzenie relikwii męczenników do Niepokalanowa przyjechali m.in. asystent generała o. Jacek Ciupiński, gdański prowincjał franciszkanów o. Jan Maciejowski, warszawski prowincjał franciszkanów o. Wiesław Pyzio i wielu braci z innych klasztorów.

W tym dniu wierni mogli nabyć relikwie II stopnia bł. Zbigniewa i bł. Michała w obrazkach i różańcach oraz literaturę i filmy na ich temat, które rozprowadzał br. Jan Hruszowiec z Krakowa.