Od 17 maja br. tj., niedziela obowiązuje nowy limit uczestników kultu religijnego. Może to być 1 os./10 m2. Informujemy, że w naszej Bazylice, zgodnie z nowym rozporządzeniem, będzie mogło przebywać na liturgii 110 osób. Natomiast w kaplicy św. Maksymiliana odpowiednio 25 osób, w kaplicy pokoju – 8 osób.

Wszystkich uczestników (oprócz kapłana sprawującego Mszę św.) obowiązuje nakaz zakrycia nosa i ust oraz wszelkie inne zalecenia sanitarne.